Com preparar bé el First certificate FCE B2 de Cambridge

Vols preparar a Vic el First Certificate de Cambridge?
Com pots preparar el First Certificate in English (FCE) a data d’iniciar el nou curs acadèmic 2019-2020.

La preparació prèvia

La millor manera de fer les coses és fer-les bé i en aquest cas, preparar bé aquest tipus d’examen és la millor garantia d’aprovar-lo

proves que hauràs de superar

L’examen del First Certificate consisteix a aprovar quatre proves diferents, i cadascuna d’elles suma un 25% de la nota total de l’examen.

professora-angles-vic-proficiency-c2

que fer per inscriure't

Mira les dates en les quals han convocat un examen ho pots veure a la web.

Com es valoren les notes

Aprovar l’examen del First Certificate de Cambridge (FCE) implica obtindre almenys 160 punts sobre 190, és a dir un 85% de preguntes correctes.

La preparació prèvia és la clau

La millor manera de fer les coses és fer-les bé i en aquest cas, preparar bé aquest tipus d’examen és la millor garantia d’aprovar-lo sense més dificultats que les que tu a poc a poc aniràs dominant i resolen.

Anar a l’examen FCE sense estar preparat no és una bona opció, no és un examen que podràs aprovar jugant amb la sort perquè són molts els ingredients que has de barrejar i conèixer per poder aprovar-lo com ja aniràs veient.

No és suficient saber anglès, necessitem conèixer bé en què consisteix l’examen, quin tipus de proves hauràs de passar i com fer-les i després et caldrà practicar-les una vegada i una altra fins que la teva ment ho faci en automàtic. També és important per la resta d’exàmens Cambridge.

Així doncs i una vegada explicades aquestes premisses prèvies passo tot seguit a explicar-te que és i com pots preparar bé l’examen FCE i aprovar-lo sense més dificultats que les justes.

Primer de tot has de saber que fer per inscriure't a l'examen del First Certificate

Cal seguir els següents passos:

1. Cercar un centre d’exàmens proper aquí i posa’t en contacte per veure les dates disponibles per al FCE.
Cal reservar-les amb antelació a causa de la gran demanda.

Si ets de Vic o de la comarca d’osona sols has de mirar les dates en les quals han convocat un examen ho pots veure a la web exams-catalunya.com

2. Un cop hagis decidit el centre d’exàmens i la data, hauràs decompletar les teves dades i realitzar la matrícula:
• Preu a Espanya del First Certificate: uns 192 €.
• No oblidar tenir el DNI o passaport vigent.
3. Informa’t de com arribar, l’horari de cada prova i tots aquests petits detalls abans de començar l’examen.

De totes maneres el meu consell és que primer et preparis bé i a consciència, i una vegada vegis quin és el teu nivell real de preparació  és el millor moment per buscar una data concreta.

Els exàmens es fan en vàries dates al llarg de l´any i cal que t´apuntis en una certa antelació però sempre hauries de prioritzar el teu estat real de preparació, són exàmens que tenen un preu d’inscripció i no estem per llençar els diners oi?

Quines proves hauràs de superar per aprovar l'examen del First Certificate

L’examen del First Certificate consisteix a aprovar quatre proves diferents, i cadascuna d’elles suma un 25% de la nota total de la prova:

-La primera prova és de Lectura i Use of English Reading (1 hora i 15 minuts) i hauràs de demostrar que ets capaç d’entendre textos de llibres, diaris i revistes. :
Està format per 7 exercicis

Lectura i Use of English Reading

Ens trobarem amb diversos textos, dels quals es desprenen 7 exercicis relacionats amb el contingut.
Mentre que els 4 primers exercicis se centren a comprovar el nostre nivell de gramàtica i vocabulari, la resta d'activitats avaluen nostre Use of English, és a dir la nostra competència per utilitzar el vocabulari i expressions adequades en diferents contextos i situacions. Anem a veure en detall cada un dels 7 exercicis:

1. Un text amb buits, on en cada buit hauràs de triar l'opció més correcta entre les 4 ofertes.
2. Espais per omplir amb la paraula que creguis més convenient.
3. Un text amb buits per omplir amb una paraula transformada a la paraula donada, és a dir que tingui la mateixa arrel.
4. Exercici que consisteix a reescriure com una frase mantenint el seu significat usant una paraula donada.
5. Exercici de resposta múltiple sobre el contingut d'un text (comprensió lectora).
6. Text amb buits on haurem de situar correctament juny frases disponibles.
7. Exercici on haurem de dir en quin dels 4 paràgrafs donats es troba la informació de cada frase.

Com pots preparar millor aquesta part del reading?

• Llegir en anglès per millorar la comprensió lectora, velocitat de lectura i anàlisi d'informació.
• Llibre de Gramàtica i Vocabulari per aprendre les regles gramaticals i de formació de paraules.
• Guia Oficial i el llibre d'Exàmens Anteriors per practicar el tipus d'exercicis i temps disponibles.

A tenir en compte:

• El temps és molt limitat, tot just 10 minuts per exercici.
• És molt important en aquesta part saber-nos els 7 tipus d'exercicis de memòria per no perdre temps.
• Si una paraula té alguna falta d'ortografia compte com errònia.
• En l'exercici 2, on has d'escriure la paraula més convenient, pot haver-hi més d'una opció correcta (sinònims)

-La segona prova és d’Expressió escrita o Writing: (1 hora i 20 minuts) i hauràs de demostrar que pots escriure diferents tipus de text, com informes, cartes o assajos.

Expressió escrita o Writing

Aquest apartates compon de dos exercicis:

1. Pregunta de temàtica obligatòria: hem d'escriure un text de 140-190 paraules sobre el tema donat.
2. Pregunta de temàtica opcional: hem d'escriure un text de 140-190 paraules sobre un dels tres temes proposats.
En les dues preguntes els textos poden ser: redacció, article d'opinió, mail, etc.

Com preparar la part del writing?

• Podem utilitzar la Guia Oficial per aprendre les estructures dels diferents tipus de text que podem trobar en l'examen a més d'aprendre connectors, expressions, keywords, etc.
• Llibre d'Exàmens Anteriors per practicar el tipus d'exercicis i temps disponibles. I sobretot veure els criteris de correcció (que espera el corrector de tu a cada tipus de text).
• Llibre de Gramàtica i Vocabulari per assegurar-nos que no cometem errors a l'hora d'escriure i que ho fem amb un vocabulari ric i adequat.

A tenir en compte:

• És imprescindible escriure amb bona lletra i sense faltes gramaticals o d'ortografia.
• En el primer exercici és recomanable fer un petit esquema on et uedi clar que vas a escriure
• En el segon exercici, un cop prenguis una decisió de la temàtica, has de seguir endavant amb ella. No hi ha temps per a canvis.
• És recomanable escriure a llapis i després passar-lo a bolígraf si calcules bé el temps.

-La tercera prova és de Comprensió oral o Listening i està formada per 4 exercicis (40 minuts) i hauràs de demostrar que ets capaç d’entendre materials orals com converses quotidianes o notícies de la ràdio o la televisió.

 

Comprensió oral o Listening

Aquesta part està formada per quatre exercicis què avaluen la nostra capacitat de comprendre el que escoltem en situacions tant acadèmiques com de la vida real.

1. Exercici de resposta múltiple sobre el contingut de diferents fragments auditius. Cal escollir l'opció més correcta.
2. Després d'escoltar una conversa, haurem de completar els buits d'un text.
3. Haurem de unir cada fragment d'àudio amb cadascuna de les frases disponibles (tingues en compte que hi ha més frases que fragments).
4. Escoltarem una entrevista d'aproximadament 3-4 minuts de durada i haurem de respondre 7 preguntes de resposta múltiple sobre el contingut.

Com preparar la part del listening?

• Llegir en Anglès alhora que escoltem l'audiollibre per millorar la nostra comprensió auditiva
• Utilitzar la Guia Oficial per aprendre a realitzar cadascuna dels exercicis correctament.
• Llibre d'Exàmens Anteriors per practicar el tipus d'exercicis i temps disponibles.
• Llibre de Gramàtica i Vocabulari per aprendre el vocabulari i els phrasal verbs exigit en l'examen.

A tenir en compte:

• Tots els àudios s'escoltaran dues vegades, però no et confiïs! Intenta fer l'exercici en la primera reproducció i deixa la segona per si de cas no vas entendre alguna cosa.
• Pren notes en brut quan creguis convenient en el full d'enunciats.
• Si una resposta té una falta d'ortografia o gramàtica no compta com valida.
• No et preocupis, no sol haver-hi problemes de so a l'aula de l'examen.

-La quarta prova és d‘Expressió oral o Speaking (14 minuts) i en aquesta prova has de demostrar que ets capaç de comunicar-te cara a cara de manera eficaç.
Es compon de 4 exercicis, es realitza per parelles i té una durada de 14 minuts.

L’examen s’estructura doncs en un total 15 exercicis diferentsi té 3 hores i mitja de durada

Expressió oral o Speaking

L'última part de l'examen té 14 minuts de durada i es compon de quatre simples exercicis.
En aquesta part haurem de demostrar la nostra capacitat d'expressar-nos en anglès correctament.

1. Conversa amb l'examinador on haurem de contestar preguntes personals. (Gairebé sempre són les mateixes, prepara-te-les!) 2. Descripció de dues fotografies.
3. Conversa amb el teu company sobre un tema proposat.
4. Respondre preguntes específiques sobre el tema de l'exercici anterior (normalment et demanen expressar la teva opinió o explicar la teva experiència)

Com preparar la part del speaking?

• Guia Oficial per a saber com respondre a cada un dels quatre exercicis que ens trobarem en l'examen a més d'aprendre connectors, expressions, keywords, etc.
• Llibre de Exàmens Anteriors per practicar el tipus d'exercicis i temps disponibles. I sobretot veure els criteris de correcció (que espera el corrector de tu en cada exercici).
• Llibre de Gramàtica i Vocabulari per no cometre errors gramaticals i fer un discurs amb un vocabulari més ric i variat.

A tenir en compte:

• És imprescindible parlar molt a poc a poc i alt (més del normal) per facilitar l'examinador que ens entengui perfectament. Intenta vocalitzar més del compte.
• Malgrat ser en parelles, la teva nota és individual i no depèn en absolut de l'altra persona.
• Aprèn frases introductores, de conclusió, etc. que et seran de molta utilitat.
• Sobretot no et posis nerviós. Parla a poc a poc de manera que tinguis més temps de pensar el que vas a dir. Sobretot, no et quedis sense res a dir.
• A l'hora de donar una opinió o explicar una experiència, el contingut no ha de ser real, encara que es demana que sigui realista. El que diguis és el de menys, el que has de demostrar és el teu nivell d'anglès.
• Tota la prova d'speaking es grava per a possibles reclamacions.

L’examen s’estructura doncs en un total 15 exercicis diferentsi té 3 hores i mitja de durada.

Per últim, matisar que el certificat del First (FCE) no caduca, té validesa vitalícia, però és normal és que t’exigeixin obtenir aquest certificat amb un màxim d’antiguitat, que sol ser de 2 anys.

Com es valoren les notes del resultat de l'First (FCE)

Aprovar l’examen del First Certificate de Cambridge (FCE) implica obtindre almenys 160 punts sobre 190, és a dir un 85% de preguntes correctes.

Aquesta qualificació certifica que tens un nivell B2 d’anglès.

A més, si obtens una puntuació per sobre o per sota a l’exigida, també pots certificar altres nivells d’anglès.

 1. • Si obtens almenys 140 punts (però menys que 160) se’t certifica un nivell B1 d’anglès (PET Certificate).
  • Si obtens mes de 180 punts se’t certifica un nivell C1 d’anglès (Advanced).
  • Si obtens de 180-190 tindràs un Grau A i vol dir que has obtingut uns resultats excepcionals. El teu nivell està més a prop d’un C1.
  •Si obtens 173-179 tindràs un Grau B i  aconseguiràs el First Certificate in English que estaves buscant.
  • Si obtens 160-172 tindràs un  Grau C aconseguiràs el First Certificate in English si bé tens una nota inferior.
  • Si obtens 140-159 tindràs un Nivell B1i vol dir que encara no arribes al grau del First Certificate, el teu nivell és encara d’un B1.
  • Si obtens menys de 140: no obtindràs cap certificat, si bé la nota es mostrarà en el full de resultats.

Per tant has de anar a l’examen amb l’objectiu de treure la màxima nota possible.

Cada candidat rebrà un títol oficial i en anglès amb els resultats, el qual conté:
1. El resultat global amb el nivell que et certifica (result).
2. La seva valoració total en l'examen (overall score).
3. Nivell certificat segons el Marc Europeu de les Llengües (CEFR Level)
4. El teu perfil com a candidat amb la teva puntuació en cadascuna de les parts de l'examen del First
Al cap de poques setmanes de conèixer el resultat online rebràs el teu preuat certificat:

Aquí tens un exemple de com es calcula

La puntuació que obtinguis en cada part de l'examen, has de llavors multiplicar per 0,2 per obtenir el percentatge d'encerts.
La suma de tots aquests percentatges et donarà un nombre fins a 190 punts.
Per exemple, si jo obtinc les següents notes:

• Reading: 192
• Use of English: 175
• Writing: 190
• Listening: 171
• Speaking: 189

Per obtenir el resultat, només hauries de multiplicar cada un per 0,2.
El resultat quedaria en: 38,4 + 35 + 38 + 33,8 + 37,8 = 183 punts.
Si has aconseguit 181,8 punts, obtindries un grau A.

conclusions i recomancions

Quan hagis aprovat l’examen que et certifiqui el First Certificate B2, voldrà dir que ets capaç de:

Captar el sentit de textos complexos i les idees principals de tòpics abstractes de sentit convencional o professional sent que estiguin dins o fora del camp de la seva especialitat en particular.

Saps comunicar-te amb persones natives a un grau raonable de fluïdesa i naturalitat així que pots tenir converses sense gran esforç per cap de les parts.

Pots tractar temes variats i defensar un punt de vista sobre temes comuns mostrant aspectes positius o negatius.

Necessitaràs un mètode de treball concret i específic i saber quines coses et puguin ajudar i quines no, quines coses agraden als examinadors i quines no i en tot això hauràs de centrar els teus esforços.

Aprovar un FCE no és aprovar un examen mes, és una mica més, però tranquil, que no és pas tot plegat tan difícil.

Sols cal saber bé que vas a fer, com fer-ho i esforçar-te prou, si ho fas així, el FCE serà teu sense masses més problemes ni complicacions.

I en tot això tu saps que per qualsevol dubte o qüestió que necessitis aquí em tens.

També et podria interessar aquest altre post relacionat

Gràcies per la teva confiança, espero t'hagi ajudat!